Национални инвестициони план је покретач привредног развоја Републике Србије, снажна полуга за остваривање приоритета: јачање економије, раст друштвеног производа, раст инвестиција и извоза, смањење незапослености и побољшање животног стандарда.

Ови приоритети Владе Републике Србије могу се постићи само кроз веће инвестиције у саобраћајну и енергетску инфраструктуру, здравство, образовање, науку и друге области које доприносе привредном развоју.

Национални инвестициони план, адекватним координисањем политика и програма у развоју инфраструктуре омогућава усмеравање средстава на оне инфраструктурне пројекте који су приоритет у погледу задовољења потреба грађана и развоја економије. Изградњом инфраструктурних објеката који се финасирају средствима НИП-а обезбеђују се услови за повећање конкурентности привреде, равномернији регионални развој, смањење сиромаштва и бољи стандард свих грађана.

НИП је партнер и има подршку међународних финансијских организација и европских институција, које усмеравају додатна средстава за развојне пројекте у Србији. Поред тога, Републици Србији ће, у процесу наставка европских интеграција, бити доступна и средства из предприступних европских фондова. Зато је од изузетног значајно што се реализацијом пројеката НИП-а, на свим нивоима, успоставља систем по коме ће се користити и средства Европске уније. Само на тајначин се гради институцијални оквир и повећава потенцијал за искоришћенње средстава која ће нам бити на располагању.

Крајњи циљ је просперитетна, модерна и европска Србија. Желимо да грађани виде пројекте НИП-а као своје власништво и средство који ће Србију учинити бољим местом за живот.